Samsung

Trungnam EMS là một trong hai doanh nghiệp được Samsung Việt Nam chọn triển khai thực hiện dự án phát triển nhà máy thông minh tại Khu vực miền trung.

  Ngày 12 tháng 09 năm 2023, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương và Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh cho doanh nghiệp Việt Nam tại thành …

Trungnam EMS là một trong hai doanh nghiệp được Samsung Việt Nam chọn triển khai thực hiện dự án phát triển nhà máy thông minh tại Khu vực miền trung. Read More »